Over ons

Openingstijden: Maandag tot vrijdag, van 07.30 uur tot 14.30 uur.

Historie:
In Suriname is de Evangelische Broedergemeente het grootste protestantse kerkgenootschap met zo’n 60.000 leden. Een groot aantal scholen gaat uit van de Broedergemeente. In 1978 is de archiefcommissie in het leven geroepen en ingesteld met Carla Lont als  voorzitter en ervaren archivaris. In 1980 is men begonnen met het abstraheren van archieven en in 1984 kreeg het archief een bewaarplaats in het gebouw van de Stadszending aan de Burenstraat op de 2e etage.

Personeel:

Click here for English translation.

 

Advertenties